Chiropractie is een natuurlijke geneeswijze, waarin de wervelkolom en het zenuwstelsel centraal staan. Het is ontstaan in 1895 en geniet nu bekendheid over de gehele wereld. Het woord chiropractie is afgeleid van het Griekse woord 'cheiros' hand en 'pratto' beoefenenen. Het betekend dus: met de hand beoefenen.   

Na de klassieke geneeskunde en tandheelkunde is chiropractie de derde meest voorkomende geneeswijze in de wereld. De filosofie van de chiropractie is dat veel gezondheidsproblemen hun oorsprong in de wervelkolom kunnen hebben. 

Het ruggemerg, beschermd door de wervelkolom, kan worden gezien als een onderdeel van een telefooncentrale. Wanneer er verstoringen in de kabels zijn, komt de boodschap niet goed door. Dit werkt ook zo voor de zenuwen in het ruggemerg. Deze zenuwen controleren de bewegingen en het gevoel door het gehele lichaam. Wanneer ze verstoord raken, bijvoorbeeld door een val, auto-ongeluk of een verkeerde beweging, kan dat overal in het lichaam nadelige gevolgen hebben. Denk hierbij aan pijn in gewrichten, spieren, pezen en organen.

Klik op het plaatje links voor toegang tot de interactieve wervelkolom

 

 

Chiropractie, Fysiotherapie en Manuele therapie

Chiropractie en Manuele therapie zijn specialisaties die tot de fysiotherapie behoren en daarop een evidente verdieping vormen.

Een manueel therapeut is een fysiotherapeut die na zijn opleiding voor fysiotherapie een opleiding voor manuele therapie heeft gevolgd. Een chiropractor is een manueel therapeut die bovendien een opleiding tot geneeskundige heeft gevolgd.

De Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) heeft in 2005 de regels voor de opleiding en de veiligheid van chiropractie vastgelegd en gesteld:

Chiropractic is one of the most popularly used forms of manual therapie. (Chiropractie is een van de meest verbreide vormen van manuele therapie)

Al in 1981 heeft de minister van volksgezondheid als regeringsstandpunt vastgelegd dat de opleiding tot chiropractor een opleiding geneeskunde met manuele therapie is en dat manuele therapie behoort tot de fysiotherapie.

Ook het Nuffic (2014) waardeert de internationale universitaire chiropractoren diploma's als geneeskunde met manuele therapie.

Over de hele wereld is de chiropractor erkend als Doctor of Chiropractic. De Tweede Kamer der Staten Generaal heeft in 1983 met algemene stemmen (motie Terpstra) aan de regering opgedragen om de chiropractie te erkennen.

Chiropractie baseert zich op de beginselen van Hippocrates, de vader van de geneeskunde, die als eerste de waarde van het goed functioneren van de wervelkolom heeft beschreven. Hij zag bijna 2500 jaar geleden al de relatie tussen de wervelkolom en de rest van het lichaam.

“Het is noodzakelijk een grondige kennis te bezitten van de wervelkolom, want vele aandoeningen worden in werkelijkheid veroorzaakt door een gebrekkigheid daarvan.”
(Hippocrates 460-377 v.Chr)

De grondlegger van de moderne chiropractie is de in Canada geboren Daniel David Palmer (1844-1913). Palmer stelde deze specialisatie in 1895 op schrift en in 1897 richtte hij in Iowa de 'Palmer school of chiropractic' op.

Je goed voelen in een gezond lichaam
Lid worden