“Met bedrijfsfitness daalt het ziekteverzuim zienderogen.”

Bedrijfsfitness is booming. Niet omdat gezamenlijk sporten een flitsende nieuwe rage is, maar omdat bewezen is dat bedrijfsfitness voor werkgevers een zeer kostenbesparend instrument blijkt te zijn. Bewezen is dat gezonde werknemers gemotiveerder zijn, gemiddeld 78% minder verzuimen en aanzienlijk beter opgewassen zijn tegen werkdruk en stress.
 
 
De besparing
Een onderzoek van TNO en NOC*NSF toont aan dat, dankzij bedrijfsfitness, uitval gemiddeld van 9% teruggebracht wordt tot 2%. En dat de arbeidsproductiviteit gemiddeld met 12,5% toeneemt. Bedrijfsfitness reduceert stress en spanningen en helpt zowel RSI, lage rugklachten als burn out verschijnselen - stuk voor stuk oorzaken van kostbaar langdurig verzuim -voorkomen. Het principe is even eenvoudig als effectief. Werkgevers bieden hun werknemers de gelegenheid om, al dan niet gezamenlijk, onder professionele begeleiding te gaan sporten.  
 
De voordelen
De voordelen stapelen zich op. Sporten in groepsverband motiveert en het draagt bij aan teambuilding. Fitte mensen voelen zich aangenamer, werken prettiger en presteren beter. Maar ook bij de werknemers die individueel aan de slag gaan is er de winst van ziekte en blessurepreventie. De WAO-instroom wordt teruggedrongen. Lichamelijke klachten worden aangepakt en typische beroepsklachten worden effectief bestreden. De geestelijke ontspanning als gevolg van fysieke inspanning leidt tot grotere veerkracht en algemeen welzijn. Fitness is – in tegenstelling tot veel hobbysporten - niet blessuregevoelig. Bovendien is het trainen niet aan vaste tijdstippen gebonden. Naast werkgevers omhelzen ook werknemers de voordelen van bedrijfsfitness! En omdat bedrijfsfitness relatief goedkoop is, wordt het door een stijgend aantal werkgevers als een secundaire arbeidsvoorwaarde aan de werknemer geboden. Daarbij komt nog dat deze beloning, onder bepaalde condities, door de fiscus niet wordt belast.

Onze aanpak
Wij brengen de gezondheid van uw personeel op een eenvoudige maar doeltreffende wijze in kaart met de fitnessleeftijdtest. Door verschillende analyses uit te voeren, beoordelen wij de gezondheid, leefstijl en fitheid van uw werknemers. De resultaten kunnen zowel individueel (naar de medewerk(st)ers) als groepsgewijs (naar de organisatie) worden gerapporteerd. Naar aanleiding van de bevindingen, kan (indien wenselijk) een op maat gesneden trainingsprogramma voor uw medewerk(st)ers worden samengesteld om een bepaald doel te bereiken. Daarnaast kunnen we medewerkers helpen met een succesvolle reïntegratie. Hierbij worden verschillende disciplines gecombineerd aangeboden. U kunt daarbij denken aan chiropractie, fysiotherapie en medische fitness in combinatie met mental coaching, werkhoudingscoaching en/of voedingscoaching. Per medewerker wordt door middel van een intake bepaald wat de beste strategie is

Tenslotte krijgen bedrijven bij Gezondheidscentrum Plato korting op abonnementen.

Indien geïnteresseerd, neem dan vrijblijvend contact op met Gezondheidscentrum Plato voor een persoonlijk gesprek. 

Je goed voelen in een gezond lichaam
Lid worden