Er bestaat geen twijfel over: sport en bewegen zijn belangrijk voor iedereen! Een actieve leefstijl, waarin beweging een belangrijke plaats inneemt, heeft een gunstig effect op de gezondheid. Regelmatig sporten of bewegen geeft mensen een tevreden gevoel. Mensen krijgen een betere conditie en voelen zich fitter. Dat geldt voor mensen met drukke banen, voor scholieren, voor mensen met een huishouden, voor jongeren, voor ouderen, voor gezonde mensen én voor mensen met een handicap of een chronische aandoening.

De kwaliteit van leven kan voor mensen met een chronische aandoeningen aanmerkelijk worden verbeterd door meer te gaan bewegen of sporten. Ervaringen en onderzoeksgegevens wijzen duidelijk in die richting.

De belangstelling voor sport en bewegen voor mensen met een handicap of chronische aandoening is de afgelopen jaren aanzienlijk toegenomen. Dat heeft geresulteerd in meer bewegings- en sportactiviteiten voor mensen met uiteenlopende chronische aandoeningen. Ook zijn mensen zelf meer gaan bewegen, bijvoorbeeld door te wandelen met de partner of vrienden, of met de fiets naar het werk te gaan. Ondanks deze vooruitgangen is het bestaande aanbod van bewegings- en sportactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening lang niet toereikend. Veel mensen halen een half uur per dag (matig intensief) bewegen niet; dat is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Naar schatting blijkt meer dan 50% van de mensen met een chronische aandoening niet voldoende te bewegen. In de winter doet gemiddeld 15% procent helemaal niets!

Om diverse redenen is bewegen en sporten voor veel mensen met een aandoening moeilijk te realiseren. Een manier om dit te veranderen is om het bewegen in groepsverband of met individuele begeleiding te stimuleren. De behoefte aan bewegingsactiviteiten voor mensen met een chronische aandoening is groot. Het team van gezondheidscentrum Plato heeft getracht die behoefte in kaart te brengen en daar adequaat op ingespeeld met een sport- en beweegaanbod op maat.

Je goed voelen in een gezond lichaam
Lid worden